prof. UAM dr hab. Marek Widera

E-mail: widera@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6030

profesor UAM

Specjalność: litostratygrafia kenozoiku, tektonika, sedymentologia

Widera

Zainteresowania naukowe:

  • litostratygrafia,
  • rozwój paleotektoniczny i paleogeograficzny Niżu Polskiego w paleogenie i neogenie,
  • geologia złóż węgla brunatnego.
Streszczenia
Artykuły