prof. UAM dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży

E-mail: pisanka@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6028

profesor UAM

Specjalność: sedymentologia, geologia czwartorzędu

Pisarska

Zainteresowania naukowe:

  • sedymentologia skał klastycznych,
  • geologia czwartorzędu,
  • mechanizmy depozycji w pradolinach,
  • glacimarginalne środowiska sedymentacyjne,
  • mechanizmy depozycji subaeralnych i subakwalnych spływów mas,
  • procesy peryglacjalne
  • deformacje osadów nieskonsolidowanych,
  • neotektonika

Projekt GREBAL: grebal.amu.edu.pl

Streszczenia
Artykuły