Mgr Małgorzata Bronikowska

E-mail: malgorzata.bronikowska@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6070

Doktorantka

 

 

Zainteresowania naukowe:

  • Modelowanie numeryczne procesów geologicznych,
  • Małe ciała Układu Słonecznego oraz ich wpływ na kształtowanie powierzchni Ziemi,
  • Metody numeryczne symulacji deformacji szokowych w  osadach nieskonsolidowanych.

Projekt GREBAL: grebal.amu.edu.pl

Streszczenia
Artykuły