Mgr Mateusz Mleczak

E-mail: mateusz.mleczak@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6070

 

Doktorant

Zainteresowania naukowe:

  • Geologia i geomorfologia czwartorzędu,
  • Sedymentologia skał klastycznych,
  • Mechanizmy depozycji w strefach marginalnych.
Streszczenia
Artykuły