Mgr Szymon Belzyt

E-mail: szymon.belzyt@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6070

Doktorant

 

Zainteresowania naukowe:

  • Struktury deformacyjne w osadach nieskonsolidowanych,
  • neotektonika, geologia trzęsień ziemi
  • mineralizacja kruszcowa stref uskokowych LGOM,
  • budowa geologiczna i surowce mineralne Dolnego Powiśla (N Polska),
  • wiertnictwo naftowe

Doświadczenie zawodowe:

  • Ministerstwo Środowiska (2016)
  • OGiE PGNiG w Warszawie, Dział Geologii Ruchowej i Koordynacji Prób – praktyka absolwencka (2015)
  • KGHM O/ZG Rudna (2014) – praktyka magisterska

Project GREBAL: grebal.amu.edu.pl

Członek Rady Doktorantów Studium Doktoranckiego WNGiG i delegat do Sejmiku Doktorantów UAM w roku akademickim 2018/2019

Streszczenia
Artykuły