Mgr Szymon Belzyt

E-mail: szymon.belzyt@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6070

Doktorant

 

Zainteresowania naukowe:

  • Struktury deformacyjne osadów nieskonsolidowanych,
  • geologia strukturalna i neotektonika,
  • mineralizacja kruszcowa stref uskokowych LGOM,
  • budowa geologiczna i surowce mineralne Dolnego Powiśla (N Polska),
  • geologia złożowa i geofizyka.

Project GREBAL: grebal.amu.edu.pl

Streszczenia
Artykuły