prof. zw. dr hab. Tomasz Zieliński

E-mail: zielu@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6042

profesor

Specjalność: sedymentologia

Zielinski

Zainteresowania naukowe:

  • sedymentologia skał klastycznych,
  • geologia czwartorzędu,
  • geomorfologia fluwialna
Streszczenia
Artykuły