prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski

E-mail: stawgeo@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6026

profesor

Specjalność: geomorfologia, paleogeografia, geologia glacjalna, geologia kenozoiku

Stankowski

 

Zainteresowania naukowe:

  • geochronologia górnego czwartorzędu Polski,
  • materia pozaziemska oraz skutki jej upadku na przykładzie czwartorzędowych osadów wybranych obszarów Wielkopolski i Estonii,
  • style depozycji i deformacji glin morenowych.
Streszczenia
Artykuły